Biobrændsel

Køb svensk biobrændsel her

Dette firma leverer biobrændsel i høj kvalitet til de danske forbrugere. Når du køber bio brændsel gennem dette firma, får du svensk bio-brændsel. På den måde er du også sikret en høj kvalitet, fordi svensk bio-brændsel skal leve op til højere kvalitetskrav end bio brændsel fra de resterende dele af Europa. Når du køber svensk bio-brændsel, får du på den måde biobrændsel, der indeholder mindre vand, støv, smuld, kvælstof, svovl og aske. Da disse ting er skadelige for miljøet, får du en mere miljøvenlig fyring med svensk bio brændsel. Derudover får du en mere problemfri fyring, da især støv og smuld har tendens til at forringe fyringskvaliteten. Du kan se firmaets udvalg af biobrændsel fra Sverige her. Blandt firmaets udvalg af bio brændsel, kan der blandt andet nævnes tørv, og også når det kommer til tørv, har firmaet fokus på den gode svensk kvalitet. Her er der nemlig tale om en ensartet kvalitet, der har et minimum af findele. Du kan bestille tørv gennem firmaets webshop her.