Sputtering system elektronstråle kilde

Magnetron Sputtering System

Et sputtering system er et primært alternativ til avdamping, når det gjelder behandling i forbindelse med metalfilm. Sputtering dekker for eksempel bedre og er bedre når det dreier seg om å produsere lag på komplekse materialer og legeringer.

Elektronstråle kilde

Avdamping med elektronstråle kilde kan sammenlignes med termisk avdamping, dvs. et kildemateriale varmes opp og avdampes deretter, slik at det dannes en tynnfilm på overflatene som strekkes via de avdampede atomene.

 

Magnetron sputtering og elektronstråle kilde er bare to metoder at skape tynnfilm på.