Psykologhjælp København med kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi

Med kognitiv adfærdsterapi lærer du at regulere tankemønstre og adfærdsmønstre, der er uhensigtsmæssige. Kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe dig videre og giver dig flere handlemuligheder igennem større indsigt og mere viden. Kognitiv adfærdsterapi er hjælp til selvhjælp.

Psykologhjælp København

Få psykologhjælp hvis du er kørt fast eller er plaget af angst, depression eller stress. Med psykologhjælp København kan du komme videre i livet og få livsmodet tilbage. Psykologhjælp København er en god måde at arbejde med sig selv på.